Từ khóa: sắt vụn

Dịch vụ thu mua sắt phế liệu

Dịch vụ thu mua sắt phế liệu

Giá sắt thép phế liệu có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm trên thị trường, nhưng với chúng tôi giá thu mua sắt thép vụn luôn bằng giá gốc thu mua tại nhà máy ở từng thời điểm vì công ty mua sắt thép phế liệu để luyện phôi thép và không bán lại.

Chúng tôi sẽ đảm bảo về giá thu mua sắt thép phế liệu trong một khoảng thời gian nhất định cho những mối hàng cung cấp số lượng lớn và thường xuyên. Sẽ có rất nhiều ưu đãi về giá, sự uy tiến và chuyên nghiệp trong cách làm việc, sự cố gắng và tấm lòng của chúng tôi khi hợp tác với quý vị.

Dịch vụ thu mua sắt phế liệu

Dịch vụ thu mua sắt phế liệu

Thu mua sắt thép phế liệu từ các nguồn sau:

– Sắt thép phế liệu phát sinh từ quá trình sản xuất gia công sản phẩm trong các nhà máy.

– Sắt thép vụn, cũ, dư thừa cần thanh lý trong các công trình và kho xây dựng.

– Sắt thép phế liệu từ các nhà xưởng cũ, cháy, phá sản cần thanh lý.

– Sắt thép phế liệu từ các xà lan, tàu cũ nát cần thanh lý.

– Sắt thép phế liệu từ các máy móc cũ, thiết bị vật tư cần thanh lý.

– Sắt thép phế liệu hoặc thứ phẩm từ những phiên đấu giá của các cơ quan, xí nghiệp.

– Sắt thép vụn từ các vựa phế liệu.

– Ngoài ra chúng tôi còn MUA ĐỒNG PHẾ LIỆU, MUA NHÔM PHẾ LIỆU, MUA INOX PHẾ LIỆU.