Từ khóa: máy thủy lực cao cấp

Máy ép thủy lực TL02

Máy ép thủy lực TL02

Máy ép thủy lực TL02 do HITDETECH thiết kế, chế tạo tại Việt Nam được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề:

– Máy ép thủy lực TL02 dùng để ép các chi tiết điện tử

– Máy ép thủy lực TL02 dùng để ép các chi tiết nhôm.

– Máy ép thủy lực TL02 ép cốt dừa

– Máy ép thủy lực TL02 dùng để hủy sản phẩm lỗi, hỏng

– Máy ép kiện thủy lực 30 tấn dùng trong ép giấy vụn, vỏ chai, sơ sợi…

– Máy ép thủy lực TL02 dùng để ép chi tiết dạng tấm.

– Máy ép thủy lực TL02 dùng để ép các chi tiết nhỏ, đơn giản.

– Máy ép thủy lực TL02 dùng trong thí nghiệm, nghiên cứu khao học.

Máy ép thủy lực TL02

Máy ép thủy lực TL02

Các loại Máy ép thủy lực TL02 do HITDETECH thiết kế, chế tạo:

– Máy ép thủy lực TL02 dạng chữ C

– Máy ép thủy lực TL02 dạng chữ H

– Máy ép thủy lực TL02 đa năng

– Máy ép thủy lực TL02 dạng 4 trụ

– Máy ép thủy lực TL02 dạng khung 2 trụ